#BlackFriday2019

UPDATE 21.11.2019 ! > DISCOUNT-UL de 5% de BlackFriday este acum aplicat direct in pretul Produselor din Categoria: CAZANE PENTRU TUICA ! Codul din imagine nu se mai aplica la produsele cu pretul deja redus !

UPDATE 21.11.2019 ! > DISCOUNT-UL de 10% de BlackFriday este acum aplicat direct in pretul Produselor din Categoria: ALMBIC PENTRU TUICA ! Codul din imagine nu se mai aplica la produsele cu pretul deja redus !

CODUL DE REDUCERE se introduce in Cosul de Cumparaturi(In Campul Cupon de Reducere), dupa ce ati adaugat produsul dorit din campanie, inainte de a Trimite Comanda. Apoi se apasa pe "Aplica Cupon". Reducerea va fi afisata in Partea de Jos a Cosului de Cumparaturi !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulament campanie "Black Friday" 2019


Descrierea campaniei:


Baralchim SRL acorda reduceri de pret si/sau Cadouri in Produse, clientilor care achizitioneaza produse incluse in campania “Black Friday” (in continuare denumita „Campania”), organizata in perioada 15.11.2019 - 24.11.2019 (in continuare denumita „Perioada Campaniei) si in limita stocului disponibil, pe pagina de internet a organizatorului www.fabricadetuica.ro.
Reducerile de pret si produsele incluse in Campanie sunt prezentate pe pagina de internet a organizatorului www.fabricadetuica.ro, in perioada Campaniei.


Art. 1 – Organizatorul:
Organizatorul este:
BARALCHIM SRL (cu marca comerciala Fabricadetuica.ro) cu sediul social in Str. Dumbravei Nr.17, Dumbrava Rosie, Neamt, (denumit in continuare “ Fabricadetuica”) avand cod unic de inregistrare RO10315537, numar de inregistrare la Registrul Comertului J27/99/1998, tel: 0740/532.729, numarul de Operator de date cu caracter personal 29572 / 2013.


Art 2. – Dreptul de participare
2.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care va achizitiona produse participante la Campanie, in perioada 15.11.2019 – 24.11.2019, de pe pagina de internet a organizatorului www.fabricadetuica.ro. Participarea persoanelor juridice la Campanie este supusa termenelor si conditiilor prezentului regulament (in continuare denumit „Regulament”).
2.2. Persoanele juridice si fizice pot achizitiona o singura bucata dintr-un cod de produs. Fabricadetuica.ro asigura clientilor sai produse la preturile/conditiile promotionale conform acestei Campanii in limita stocului disponibil.
2.3 Livrarea produselor va fi efectuata intr-un termen estimativ, cuprins intre 3 si 10 zile lucratoare, de la confirmarea comenzii. Termenul fiind estimativ, organizatorul nu isi asuma un termen stabilit de livrare.


Art.3 – Perioada si locatia de desfasurare a campaniei
3.1. Campania se desfasoara pe www.fabricadetuica.ro, in perioada 15.11.2019 – 24.11.2019 si in limita stocului disponibil.
3.2. Conditiile de desfasurare a Campaniei, respectiv valoarea, tipul si durata reducerilor sunt afisate pe pagina de internet a organizatorului www.fabricadetuica.ro in perioada promotiei.


Art. 4 Protectia datelor cu caracter personal
4.1. Prin participarea la aceasta campanie, persoanele participante declara ca inteleg si sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite prin prezentul Regulament. În cazul în care organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate in prezentul Regulament, işi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile şi beneficiile ce ii revin acestuia, in baza prezentului Regulament, fara a fi obligat la plata de daune interese sau penaliati de orice fel.
4.2. Organizatorul, in vederea desfaşurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale participanţilor la aceasta campanie in conformitate cu Legea nr.677/2001, in calitate de operator inscris in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal.
4.3. Organizatorul garantează pastrarea confidenţialitatii asupra datelor personale ale tuturor participanţilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile in vigoare. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr.677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei (art. 18).
4.4. Participanţii au dreptul de a obţine de la organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o prima solicitare dintr-un an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulara, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001.
4.5. Participantii au de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
4.6. În vederea exercitării acestor drepturi, participantii la Campanie vor transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către: S.C. Baralchim S.R.L., sediul social in Str. Dumbravei Nr.17, Dumbrava Rosie, Neamt.


Art. 5 - Intreruperea , incetarea si modificarea campaniei
5.1. In conditiile disponibilitatii de stoc, Campania inceteaza de drept la data expirarii Perioadei Campaniei, respectiv 24.11.2019, orele 23:59. In situatia in care Organizatorul este impiedicat din motive obiective, printre care este si epuizarea stocului disponibil, sa continue Campania, are dreptul sa decida incetarea acesteia inainte de expirarea Perioadei Campaniei.


Art. 6 – Litigii
6.1. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie, pe durata desfasurarii Campaniei si avand legatura cu Campania, se vor rezolva pe cale amiabila.
6.2. In situatia in care partile nu ajung la un consens, eventualele litigii vor fi date spre solutionare instantelor judecatoresti competente.


Art. 7 – Dispozitii finale
7.1. Prin participarea la campanile Organizatorului , participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.
7.2. Fabricadetuica isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul cat si actele aditionale la acesta pe perioada de desfasurare a campaniilor, fara vreo notificare prealabila.
7.3. Fabricadetuica isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campaniiile si de a lua masurile necsare pentru desfasurarea conforma a acesteia.
7.4. Fabricadetuica isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute si de a exclude definitiv din Campanie orice Participant care, prin comportamentul fraudulos, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului poate afecta bunul mers al Campaniei.
7.5. Fabricadetuica nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.
Daca intervine o situatie de forta majora pe Perioada Campaniei, ce impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.
7.6. Eventualele neintelegeri aparute intre Fabricadetuica si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
7.7. Facturile vor fi emise in format fizic si vor fi trimise odata cu coletele, la adresa specifcata in comanda.
7.8. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti: La telefon - 0771.23.46.03 sau 0740.53.27.29 ( L-V: 09:00 – 16:00 ) sau in sectiunea de Contact.